คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชฟ.(ม6).21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายบัณฑิต บุญสว่าง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35
3104-8501โครงการ 4-0-44
3104-0005มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม 1-6-37
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
3104--2203การส่องสว่าง 3-0-33
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3104--1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
20000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  15-28-23 43
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-8501 ----------------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
‹---------------------------- 3100-0003 ----------------------------›
 นายเพียร ประทุม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3104-2002 -------------------------------------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
‹--------- 3104-2004 ---------›
 นายเพียร ประทุม
‹--------- 3104--2203 ---------›
 นายเพียร ประทุม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3104--1004 ------------------›
 นายเพียร ประทุม
 น.ส.ชนาธิป
‹--------- 3104--1004 ---------›
 นายเพียร ประทุม
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-0005 ----------------------------›
 นายเพียร ประทุม
‹------------------ 3104-0005 ------------------›
 นายเพียร ประทุม
 นายเพียร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3104-2004 ------------------›
 นายเพียร ประทุม
 น.ส.ชนาธิป
‹---------------------------------------------- 3100-0001 ----------------------------------------------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล