คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชย.(ม6).21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
3101-0003งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3101-2005งานทดลองเครื่องกล 1-2-23
3101-2103งานเทคโนโลยียานยนต์สมันใหม่ 1-6-37
3101-2106งานเชื้อเพลิงแก็สยานยนต์ 1-6-37
3101-8501โครงการ 1-3-44
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3101-0001งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 1-3-24
 รวม  16-32-29 48
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3100-0003 ---------›
 นายณัฐพงษ์ ภูเรียนคู่
‹--------- 3101-2103 ---------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
‹--------- 3100-0004 ---------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
‹------------------ 3101-2005 ------------------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
‹--------- 3101-0001 ---------›
 นายเพชรรัตน์ ภูนาดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3101-0003 ----------------------------›
 นายเพชรรัตน์ ภูนาดี
 นายมนตรี
‹--------- 3101-0001 ---------›
 นายเพชรรัตน์ ภูนาดี
‹--------- 3101-8501 ---------›
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
423 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
‹--------- 3101-8501 ---------›
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
‹------------------------------------- 3101-2106 -------------------------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
‹--------- 3100-0003 ---------›
 นายณัฐพงษ์ ภูเรียนคู่
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0104 ------------------›
 นายมนตรี ธรรมขันธา
‹------------------------------------- 3101-2103 -------------------------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
‹--------- 3101-2106 ---------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธพงษ์ ศรีทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล