คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.(ม6).11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายยุทธพงษ์ ศรีทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3101-0001งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 1-3-24
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3101-2002เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35
3101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33
3101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3101-2104งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-37
3101-2111งานตัวถังและพ่นสียานยนต์ 1-6-37
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
3000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  15-30-24 45
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3101-2111 -------------------------------------›
 นายเพชรรัตน์ ภูนาดี
336 
‹---------------------------- 3000-1302 ----------------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3101-2102 ----------------------------›
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
 น.ส.ชนาธิป
‹--------- 3101-2104 ---------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
‹--------- 3100-0002 ---------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3101-2104 ---------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
‹--------- 3101-0001 ---------›
 นายณัฐพงษ์ ภูเรียนคู่
‹--------- 3100-0002 ---------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3101-2104 ------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
‹--------- 3101-2111 ---------›
 นายเพชรรัตน์ ภูนาดี
‹------------------------------------- 3101-2002 -------------------------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3101-2003 ------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
 น.ส.ชนาธิป
324 
‹------------------ 3000-1209 ------------------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹--------- 3101-0001 ---------›
 นายณัฐพงษ์ ภูเรียนคู่
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธพงษ์ ศรีทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล