คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชอ.ปกติ.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2105-2119เครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอล 1-3-24
2105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-24
2105-2115เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร 1-3-24
2105-8501โครงการ 4-0-44
2105-2106สายส่งและสายอากาศ 1-3-24
2105-2114โทรศัพท์ 1-3-24
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  12-19-17 31
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
533 
‹---------------------------- 2105-2115 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
426 
‹--------- 2001-1002 ---------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
532 
‹---------------------------- 2105-2121 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹---------------------------- 2105-2119 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
413 
 นายภูมินทร์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹---------------------------- 2105-2114 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
537 
‹---------------------------- 2105-8501 ----------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
533 
‹---------------------------- 2105-2106 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล