คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชฟ.ปกติ.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายเพียร ประทุม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24
2104-2103การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37
2104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-24
2104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1-3-24
2104-2117อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1-3-24
2104-8501โครงการ 4-0-44
2104-2113การส่องสว่าง 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  12-25-19 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2104-2113 ---------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
‹--------- 2000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
‹---------------------------- 2100-1009 ----------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2103 ----------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
‹------------------ 2104-2103 ------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-8501 ----------------------------›
 นายเพียร ประทุม
‹--------- 2104-2010 ---------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2117 ----------------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
‹---------------------------- 2104-2111 ----------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2104-2010 ---------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
‹---------------------------- 2104-2109 ----------------------------›
 นายเพียร ประทุม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายวัชระ แก้วพรหม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล