คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายช่างกล   ใหม่
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-28
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-416
2102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล22-6-48
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม2-2-36
3102-5102งานเครื่องมือกล 21-6-32
 จำนวนชั่วโมงสอน  42  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.11
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.ทวิ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2102 ----------------------------›
ชก.ทวิ.32
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
ชก.ทวิ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
ชอ.11
‹--------- 3102-5102 ---------›
สชก.ทวิ.11
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.ทวิ.11
สชก.ทวิ.11
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3102-2007 ----------------------------›
สชก.ทวิ.21,สชก.(ม.6)21
สชก.ทวิ.11
‹---------------------------- 2102-2102 ----------------------------›
ชก.ทวิ.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายชาญชัย ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล