คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.สงกา   ศรีอ่อน
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการบัญชี,หัวหน้างานการค้า
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า1-4-315
3200-0004หลักการบัญชีเบื้องต้น 22-2-34
3200-1003หลักการตลาด3-0-36
3201-2003บัญชีต้นทุน12-2-34
3201-2004การบัญชีต้นทุน22-2-34
3201-5102งานการบัญชี 20-6-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  15  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3201-5102 ---------›
สบช.ทวิ.21
‹--------- 3201-5102 ---------›
สบช.ทวิ.22
415 
‹------------------ 3200-1003 ------------------›
สคธ.ทวิ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
415 
‹------------------ 20201-2001 ------------------›
บช.11
415 
‹--------- 20201-2001 ---------›
บช.11
415 
‹------------------ 3200-1003 ------------------›
สคธ.(ม.6)11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
415 
‹------------------ 20201-2001 ------------------›
บช.13
415 
‹--------- 20201-2001 ---------›
บช.13
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
414 
‹------------------------------------- 20201-2001 -------------------------------------›
บช.12
415 
‹---------------------------- 3201-2003 ----------------------------›
สบช.(ม.6)11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
415 
‹---------------------------- 3201-2004 ----------------------------›
สบช.ทวิ.11
415 
‹---------------------------- 3200-0004 ----------------------------›
สบช.(ม.6)11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล