คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายอาทิตย์   เอกศิริ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-3-28
20102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-24
2102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล22-6-418
3102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 11-6-37
3102-8002ฝึกงาน 10-6-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  9  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2002 ----------------------------›
ชก.ทวิ.12
‹------------------ 3102-2001 ------------------›
สชก.(ม.6)11
‹--------- 3102-8002 ---------›
สชก.ทวิ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2102 ----------------------------›
ชก.ทวิ.31
‹---------------------------- 2102-2102 ----------------------------›
ชก.ทวิ.33
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2009 ----------------------------›
ชก.ทวิ.11,ชก.ทวิ.12
‹--------- 2102-2102 ---------›
ชก.ทวิ.21,ชก.ทวิ.22,ชก.ทวิ.23,ชก.ทวิ.24,ชก.ทวิ.25
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3102-2001 ----------------------------›
สชก.(ม.6)11
‹---------------------------- 20102-2002 ----------------------------›
ชก.ทวิ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2102 ----------------------------›
ชก.ทวิ.33
‹---------------------------- 2102-2102 ----------------------------›
ชก.ทวิ.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายชาญชัย ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล