คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายเพชรรัตน์   ภูนาดี
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-24
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-24
2101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก1-3-24
2101-2113งานประดับยนต์1-3-24
2101-8501โครงการ4-0-44
3101-0001งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก1-3-24
3101-0003งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์1-3-24
3101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน3-0-33
3101-2111งานตัวถังและพ่นสียานยนต์1-6-37
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  18  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 3101-2111 -------------------------------------›
สชย.(ม.6)11
‹---------------------------- 2101-2113 ----------------------------›
ชย.32,ชย.31
‹--------- 3101-0001 ---------›
สชย.(ม.6)21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-0003 ----------------------------›
สชย.(ม.6)21
‹--------- 3101-0001 ---------›
สชย.(ม.6)21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3101-2003 ------------------›
สชย.ทวิ.22,สชย.ทวิ.21
‹--------- 2001-1001 ---------›
ชย.22,ชย.21
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 2101-8501 ------------------›
ชย.ทวิ.32,ชย.ทวิ.31
‹--------- 3101-2111 ---------›
สชย.(ม.6)11
‹---------------------------- 2101-2101 ----------------------------›
ชย.ทวิ.24,ชย.ทวิ.25,ชย.ทวิ.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2001-1001 ---------›
ชย.ทวิ.32,ชย.ทวิ.31
ชย.ทวิ.32,ชย.ทวิ.31
‹---------------------------- 2100-1009 ----------------------------›
ชย.ทวิ.31,ชย.ทวิ.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายยุทธพงษ์ ศรีทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล