คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสุขสันต์   เคนสิน
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาปทส.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2102งานจักรยานยนต์1-6-37
2101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก1-3-24
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-24
2101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์1-6-37
3101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน3-0-33
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก็สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3101-2103งานเทคโนโลยียานยนต์สมันใหม่1-6-37
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  14  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20101-2102 ---------›
ชย.ทวิ.14
‹--------- 3101-2103 ---------›
สชย.(ม.6)21
‹--------- 3101-2101 ---------›
สชย.ทวิ.22,สชย.ทวิ.21
‹--------- 2101-2104 ---------›
ชย.21,ชย.22
‹--------- 20101-2102 ---------›
ชย.ทวิ.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-2101 ----------------------------›
ชย.ทวิ.21,ชย.ทวิ.22
‹--------- 2101-2104 ---------›
ชย.21,ชย.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-2111 ----------------------------›
ชย.31,ชย.32
‹--------- 3101-2101 ---------›
สชย.ทวิ.21,สชย.ทวิ.22
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 2101-2111 ------------------›
ชย.32,ชย.31
‹------------------ 20101-2102 ------------------›
ชย.ทวิ.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3101-2003 ------------------›
สชย.(ม.6)11
‹------------------------------------- 3101-2103 -------------------------------------›
สชย.(ม.6)21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายยุทธพงษ์ ศรีทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล