คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.ปกติ.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายเพชรรัตน์ ภูนาดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
2101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 1-6-37 7
2101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 5
2101-2113งานประดับยนต์ 1-3-24 4
2101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ 1-3-24 4
2101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์ 2-0-22 2
2001-1004อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 3
2101-8501โครงการ 4-0-44 4
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02 2
 รวม  13-24-20 37 35
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง  นายยุทธพงษ์ ศรีทอง  นายยุทธพงษ์ ศรีทอง  นายยุทธพงษ์ ศรีทอง  นายยุทธพงษ์ ศรีทอง  นายเพชรรัตน์ ภูนาดี  นายเพชรรัตน์ ภูนาดี  นายเพชรรัตน์ ภูนาดี  นายเพชรรัตน์ ภูนาดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวีระยุทธ คำวัน  นายวีระยุทธ คำวัน  นายยุทธพงษ์ ศรีทอง  นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุขสันต์ เคนสิน  นายสุขสันต์ เคนสิน  นายสุขสันต์ เคนสิน  นายสุขสันต์ เคนสิน  นายวีระยุทธ คำวัน  นายวีระยุทธ คำวัน
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุขสันต์ เคนสิน  นายสุขสันต์ เคนสิน  นายสุขสันต์ เคนสิน  น.ส.ชนาธิป เหล่าดี  น.ส.ชนาธิป เหล่าดี  นายมนตรี ธรรมขันธา  นายมนตรี ธรรมขันธา  นายมนตรี ธรรมขันธา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายมนตรี ธรรมขันธา  นายมนตรี ธรรมขันธา  นายมนตรี ธรรมขันธา  นายมนตรี ธรรมขันธา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธพงษ์ ศรีทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล